Cuvinte în negativ. Eseuri de Psihanaliză

 

Cuvinte în negativ. Eseuri de Psihanaliză, Editura Tracus Arte, 2016.

Redactor: Cosmin Perța; Grafică: Emilia Petre

 

Simplă reflectare despre negativitatea cuvintelor

 

Am privit adesea discursul precum un film fotografic, ca negativul peliculei, și Inconștientul precum o cameră ascunsă: este necesară o anume substanță revelatoare – afectul, Celălalt, ”furtuna emoțională” a întâlnirii cu Celălalt, cu lumea – pentru ca ceea ce există în interior, cadru după cadru, într-o mărturisire scrisă sau vorbită, să se arate propriilor ochi sau dincolo de ei. Fascinația dintotdeauna – de când mă amintesc pe mine vorbind(u-mi) – pentru pânza de sensuri și rădăcina ascunsă a cuvintelor, pentru combinația și arhitectura lor  unică, pentru condensarea și melanjul sensurilor de-a lungul transformării în timp, pentru plasticitatea și polifonia lor sonoră cu variațiunile lor infinite, pentru jocul continuu dintre discursul interior și cel exteriorizat, sau  față de enigma de dincolo de ceea ce este vizibil și audibil, această fascinație a fost și este una dintre sursele acestei cărți, dacă nu a tot ceea ce am scris, publicabil sau nepublicabil, până în prezent.

Acolo unde reprezentările de cuvinte, numirea, denominația, inventarea de concepte și sintagme (în definiția lor pozitivă și negativă, simultan), de metafore și alte jocuri stilistice eșuează, rămâne un vid născător de viu dacă lumea/Celălalt îl gândește, îi comunică senzitiv-senzorial și prin cuvânt, sensurile existente, dacă sprijină țeserea de sensuri noi, și îndeosebi dacă este acolo pentru o continuitate de a fi, a gândi, a crea legături. Reprezentări de cuvinte,  da. Neîndeajuns însă dacă ele nu întâlnesc o realitate exterioară care să le dea miez, fond, esență, vitalitate, sens, trăire. Și atunci, cuvântul nu mai este doar o formă necomunicantă, ci își începe destinul său de transmitere, de a fi înțeles și transformat mai departe.

Viața artistică și științifică, creația, visul, reveria, scriitura îndeosebi,  sunt acele domenii în care ”capacitatea negativă” a unui om, așa cum o cunoaștem din literatură  de la Keats și din psihanaliză de la W. R. Bion,  este esențială în procesele psihice și creative,  nu doar pentru forța de a trăi și de a crea, ci de a transmite durabil viața și opera de artă.

Această carte este o simplă încercare, a psihanalistului și scriitorului în continuă devenire, de a developa sensurile de dincolo de sensuri, de a reliefa într-o lumină personală ceea ce s-a desprins din câteva opere scrise sau artistice, culturale. Este o matcă de reflectare asupra unor destine a discursurilor, mai degrabă, decât o psihobiografie sau o psihocritică. Autoarea nu își atribuie decât meritul căutătorului de sens, mereu neaflat, mereu nesaturat, mereu incognoscibil.

Daniela Luca, București, 27 februarie 2016

Acting-Out in Adolescence

The fragile, delicate, often amazingly well-hidden by the adolescent world can be psychotherapeutically approach with a kind of discretion and caution, based on therapeutic alliance. At the same time, as analysts, our role is to make a deep work through the difficulties, the unconscious conflicts, the neurotic or psychotic structures, the personality disorders etc. On the other hand, we can not neglect, also, the so called social aspect of this problematic: the adolescent belong to a relatively specific close family setting and he has to get into a complex and large social environment, that he has to adjust to and he will be finally integrate in.

Therefore, our effort is essentially focused on the adolescence psychopathology and, beyond the aspirations, ideals and values of the adolescents, that we can perceive, understand and manage in the therapeutic setting, we are also trying to “cure”, namely to attenuate or dissolve the inner adolescent’s conflicts, caught between his instinctual urges and those of the external world, and of his/her Superego; we have to restore, to re-build and to strength his/her fragile Ego, allowing a further more harmonious development and a way to his independency. Continue reading “Acting-Out in Adolescence”

Psyche şi soma în psihanaliză

 

Le champ psychosomatique, scrisă de Jacques Cain şi tradusă sub egida Editurii Trei cu titlul Psihanaliză şi psihosomatică, este o carte care surprinde, am putea spune, nu atât la nivel de mirare, cât la cel al curiozităţii, al dorinţei de cunoaştere. Şi aceasta deoarece apropierea de „soma”, nu doar teoretică, ci prin cercetării şi studii comparative în psihosomatică şi psihanaliză, ni-l dezvăluie pe Jacques Cain printr-o rigoare, concreteţe şi empirie specifice unui domeniu abordat cu precădere de neurofiziologie, biologie, ştiinţe medicale, farmacologie.

Trecerea de la psihanaliză la psihosomatică nu este realizată printr-un hiatus, pentru că la Cain raportul corp-suflet-spirit nu este doar teoretic şi artificial, ci fizicul şi psihicul se regăsesc dincolo de orice dualism. A scris articole şi studii despre “jocul dublu” al terapiei analitice, a scris despre teoria şi practica psihanalitică, despre “fantasme, deliruri şi mituri”, despre timpul în psihanaliză, despre muzică şi Freud. A scris despre eul şi corpul dezvrăjit, despre corpul în suferinţă, dar şi despre simptomatologia psihicului şi corpului. Continue reading “Psyche şi soma în psihanaliză”

Timp şi istoricitate în psihanaliză

Motto: “Viaţa asta, aşa cum ai trăit-o şi cum o trăieşti şi astăzi, va trebui să o mai trăieşti o dată şi de nenumărate ori; şi nu va fi nimic nou în ea, ci fiecare suferinta şi fiecare plăcere, fiecare gând şi suspin şi tot ceea ce este nespus de mic şi de mare în viaţa ta trebuie să ţi se reîntoarcă, tot în aceeaşi înşiruire…” (F.Nietzsche)

Sigmund Freud remarcase, încă de la începutul studiilor sale de psihanaliză, faptul că nimic din viaţa noastră psihică nu se poate pierde, nimic din ceea ce a fost cândva constituit nu poate dispărea, că totul se păstrează până în momentul în care, prin circumstanţe favorizante, poate reapărea (de exemplu în timpul stărilor de regresie).

A vorbi despre timp în psihanaliză, despre un început şi un sfârsit al terapiei analitice în care ceasurile moi ale lui Dali se scurg într-un inconştient atemporal despre un proces ce se desfăşoară de la un anumit stadiu evolutiv la altul, despre o regresie a eului sau a libidoului până la nivelul unui punct de fixaţie, despre ritualurile obsesionalilor sau reminiscenţele istericilor, despre stadiile narcisismului şi cel preodipian, a vorbi despre toate aceste aspecte de istoricitate şi temporalitate cuprinse în dansul pulsiunilor de viaţa şi pulsiunilor de moarte, implică un risc, şi anume acela de a lăsa încă un rest, un ceva ne-psihanalizat şi ne-analizabil: dimensiunea eternitaţii pe care noi, fiinţele umane, nu o putem trăi sau conştientiza. Continue reading “Timp şi istoricitate în psihanaliză”

Scrisoare către tata

o metapsihologie a relaţiei tată-fiu

în corespondenţa lui Franz Kafka pentru tatăl său

Motto:„…orice scriitor are relaţii conflictuale cu scriitura sa. Există însă şi unii care au curajul să dezvăluie conflictul,înfruntându-şi duşmanul într-o singură luptă,deoarece scriitura lor are ca prim obiect viaţa psihică(inconştientă) însăşi. Este ceva pe viaţă şi pe moarte.Inutil să vă spun cine este învingătorul în această luptă.”Andre Green, La Lettre et la Mort, p. 61

 

În vara anului 1908, respectiv la 12 ani după moartea tatălui său, survenită pe 23 oct. 1896, prefaţând a doua ediţie a Interpretării viselor, Freud scria: „[Această carte este ] un fragment din autoanaliza mea, reacţia mea la moartea tatălui, evenimentul cel mai important, pierderea cea mai sfâşietoare din viaţa unui om.” Continue reading “Scrisoare către tata”

Lecturi psihanalitice: John S. Kafka – Realităţi multiple în psihanaliză

O incursiune prin realităţi multiple            

 

Pentru a scrie despre o astfel de carte precum cea a psihanalistului american John S. Kafka, Realităţi multiple în psihanaliză, este necesar să treci dincolo de pragul realităţii comune, împărtăşite de noi toţi, de sfera comunicării de zi-cu-zi şi să te poţi lăsa purtat de fluiditatea schimbărilor din afară, dar mai ales dinăuntru tău. Şi să te întorci înapoi, îmbogăţit de realităţi multiple, fluctuante şi divergente, ce se disting structural şi temporal în lumea noastră întortocheată.         

Realităţi multiple în psihanaliză nu este o carte pe care să o citeşti seara, înainte de culcare, sau în treacăt printre alte preocupări cotidiene. Lectura ei te trece printr-un travaliu interior, te munceşte, simţi efortul elaborativ la fiecare pagină şi, cu cât te adânceşti în cuprinsul ei, cu atât te fascinează şi te captivează. Pentru că autorul ei, ca psihanalist, nu se limitează doar la a descrie multiplele realitaţi, ci trece graniţa lor, înfăţisându-le complexitatea atât teoretică, cât şi practică, cu precădere în clinica psihiatrică şi psihopatologică. Precum însuşi J. S. Kafka afirmă:   

Numai un limbaj subtil şi bine diferenţiat, cu sau fără vorbe, poate reda bogatele noastre realităţi personale (…) Când sunt examinate în profunzime, realităţile noastre se dovedesc a nu fi altceva decât ceea ce însemnă pentru noi lucrurile…          Continue reading “Lecturi psihanalitice: John S. Kafka – Realităţi multiple în psihanaliză”

“Toate ceasurile”, de Olga Stefan (psihocritica)

Timpul spart în corpul poetic

 

Dacă Olga Ştefan ar descrie volumul său de debut, distins cu marele premiu „Ion Vinea” în 2006, „Toate ceasurile”, în câteva rânduri, cred că — îmi permit să figurez cuvintele autoarei — ar suna cam aşa: „este o carte despre foarte multe lucruri pe care le-am (şi nu le-am) descoperit, reale sau false, fraze după care nu se poate pune punct şi alte multe piese de puzzle pe care voi, cititorii mei, le-aţi putea reuni în ceea ce aş fi vrut să scriu”.

Conştientă de fiinţa lingvistică a poeziei, Olga Ştefan îşi dă seama, cel puţin la nivel intuitiv, şi de însemnătatea sensului literal (imediat, imanent), de faptul că viaţa/spiritul pulsează în literă şi că adevărul omenesc sau/şi poetic nu trebuie căutat nici dincoace, nici dincolo de ea. Continue reading ““Toate ceasurile”, de Olga Stefan (psihocritica)”

“Perforatorii”, de Augustin Cupsa (psihocritica)

Mărturisirile unui „perforator” de lumi interioare

 

Când deschizi un roman nou, cu acea curiozitate şi tensiune interioară necesară receptării, ştii că te vei lăsa provocat de întâlnirea cu o triplă lume: a autorului aşa cum ştie că se arată el publicului, a ceea ce nu a intenţionat autorul să transmită şi totuşi se întâmplă dincolo de voinţa sa, şi a propriei tale lumi, care primeşte — mai mult sau mai puţin — „obiectele” celuilalt. Dacă o carte te captează încă din titlu, atunci nu îţi rămâne decât să iei o distanţă bună, şi necesară obiectivizării recepţiei şi analizei, pentru a vedea unde s-a situat autorul ei în raport cu sine, cu propria carte şi cu tine, cititorul său anonim.

Perforatorii este unul dintre romanele care incită încă de la început prin alegerea titlurilor, mă refer aici şi la cele douăzeci şi patru de capitole în care este structurat. Asocierile pe marginea cuvântului „perforator” se produc instantaneu — miză pe care a mers Augustin Cupşa, cel puţin inconştient, dacă nu bine conştientizat — şi amplifică dorinţa de a afla ce, cum, prin ce tehnică, pe ce registru, în ce stil, care personaj reflectă mai bine intenţia scriitorului. Continue reading ““Perforatorii”, de Augustin Cupsa (psihocritica)”

“Marta”, de Violeta Ion (psihocritica)

Revendicarea nemuririi în nouă

(şi oare câte alte) acte

 

Motto: „libertatea poeziei e libertatea ideilor izbucnind din cadavre” (Gellu Naum)

În Destinele plăcerii, Piera Aulagnier scria despre creator şi „conceptul conştient al unei părţi detaşabile de moarte”, în sensul că nimeni nu poate trăi fără a revendica – printr-un act anume – dreptul la un „fragment” de nemurire. Acest gând am avut când primele pagini ale volumului de debut al Violetei Ion, Marta, mi se deschideau la motto-ul său:

„(…)piesa mea de teatru, deocamdată în nouă acte. câte să mai urmeze oare ca să rămână marta nemuritoare?”

Revendicarea – necesară şi prezentă dincolo/dincoace de spaţiul conştientizabil – intră însă în conflict cu o altă revendicare, vitală pentru om, aceea de a afla adevărul. În versiunea Violetei Ion, adevărul despre poezie – cel puţin la acest moment al procesului său creator – este „localizat” într-un „ţinut mlăştinos”, de unde „vine poezia”, spre a merge mai departe, prin „oraşe pulsând palid în lumina zilelor şi a nopţilor”, iar toate obiectele „oraşului”, afirmă poeta, „au câte ceva din mine”. Continue reading ““Marta”, de Violeta Ion (psihocritica)”

Iubirea şi ura în adolescenţă

Eros şi psyche

 

Îmi amintesc de cuvintele lui P. Gutton, cuvinte care m-au făcut să mă opresc asupra dinamicii pulsionale şi a scenei pe care se desfăşoară “le pas de deux” între Eros şi Thanatos, în adolescenţă: “Construcţia subiectului în adolescenţă se realizează prin stări de iubire succesive”. Şi primul gând pe care l-am avut a fost că dragostea la prima vedere, atât de intensă şi de fulgerătoare, de fermecătoare şi devastatoare, este de fapt o re-construcţie a unei iubiri primare, o reîntâlnire, o regăsire a obiectului pierdut… Şi poate că violenţa atât de caracteristică adolescentului, agresivitatea şi capacitatea sa de a urî nu sunt decât o formă de apărare împotriva disperării, un doliu neîmplinit după copilăria pierdută, o angoasă primitivă resuscitată de agonia unui timp de mult trecut şi a unui timp necunoscut ce urmează să vină…

Polaritatea structurală şi dinamică a vieţii psihice, fie ea sensibilitate şi gândire, viaţă şi moarte, iubire şi ură, plăcere şi neplăcere, absenţă şi prezenţă, eu şi obiect, feminin şi masculin, presupune o dublă valenţă, un spaţiu psihic dublu marcat între o seducţie şi o pierdere originară, o “mărturisire pe două voci”, un afect dublu împărtăşit, un “discurs viu”, antagonism ce ne urmează de la naştere şi până la pieire. O viaţă ce se desfăşoară după o “elipsă” (Catherine Couvreur), ce are două drumuri, cu două centre distante, două destine diferite ce se întâlnesc în acelaşi punct. Continue reading “Iubirea şi ura în adolescenţă”